Mooi Contignano in Toscane      
    SPONSOR VAN DE SITE VAN CONTIGNANO: CONTIGNANO.NL      
  Sponsor
Advicom is bereid gevonden om de site van Contignano te sponsoren. Advicom heeft een bijzondere band met Contignano. In Contignano is ťťn van de grootste opdrachten tot stand gekomen. Advicom (www.advicom.nl) heeft deze site laten maken.

Advicom organiseert diverse cursussen op ICT-gebied, met name over informatieplanning, analyse, ontwerp en het maken van queries in SQL:
- SQL
- Database Technologie en Ontwerp
- Data Warehouses en Business Intelligence
- Datamodeling / Informatieanalyse volgens het ER-model
- UML / OO (UML / objectoriŽntatie)
- Modelleren Bedrijfsprocessen met IDEF0 / ACTIMOD
- Requirements Specificatie
- ICT Architectuur


Hieronder vind je een korte beschrijving van deze cursussen:

SQL
De workshop / cursus SQL is gericht op het maken van SQL queries. SQL is een zeer krachtige taal waarmee u informatie uit een relationele database kunt opvragen. SQL is niet alleen bijzonder geschikt voor rapportages maar ook voor business intelligence.

Database Technologie en Ontwerp
Maakt u gebruik van databases dan is de workshop / cursus database technologie en ontwerp iets voor u.

Datawarehouses en Business Intelligence
Maak kennis met datawarehouses en business intelligence in de workshop / cursus datawarehouses en business intelligence (BI).

Datamodeling (data modeling) / Informatieanalyse volgens het ER-model
Het opstellen van een datamodel (data model) / informatiemodel is noodzakelijk voor het maken van een database ontwerp, het opstellen van functionele specificaties en voor het opstellen van functional requirements voor het selecteren van standaard software.

UML / OO (UML / ObjectoriŽntatie)
ObjectoriŽntatie combineert het procesperspectief (zoals bij IDEF0) en het data perspectief (zoals bij datamodelleren volgens het ER-model) in ťťn model: het class diagram. UML is hiervan de meest bekende uitwerking. De cursus UML / OO geeft een uitgebreide introductie in wat objectoriŽntatie inhoudt (begrippenkader en welke modellen opgesteld kunnen worden) en je leert er use cases en class diagrammen op te stellen.

Datamodeling (data modeling) / Informatieanalyse volgens het NIAM
Het opstellen van een datamodel (data model) / informatiemodel kan ook prima met NIAM. NIAM heeft een heel eigen aanpak.

Modelleren van Bedrijfsprocessen / Procesmodellering met behulp van IDEF0 / ACTIMOD
Voor inzicht in uw business requirements is een model van uw bedrijfsproces een eerste stap. Dit modelleren van bedrijfsprocessen wordt ook wel procesmodellering of activiteitenmodellering genoemd.

Requirements Specificatie / Opstellen Requirements
Voor het zelf bouwen van een informatiesysteem of voor het selecteren van een standaardpakket moet u de functionele- en niet functionele requirements opstellen.

ICT Architectuur
Voor het laten aansluiten van de informatievoorziening op het bedrijfsproces is een doordachte (ICT-) architectuur nodig. Architectuur dient een centrale rol te hebben bij het opstellen van beleid op ICT-gebied.